• 29-30 Martie 2025
  • București

Politică de Confidențiatate

Informații introductive

1. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Vă luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a vă informa.

2. Această notă vă informează despre informațiile pe care le procesăm în legătură cu dvs. în relație cu organizația noastră. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs.

3. Prezentul document se aplică urmatoarelor activități în care se prelucrează date cu caracter personal: vizitarea site-ului romnnianfitnesshub.com; primirea comunicarilor, incluzand e-mailuri, telefoane, SMS-uri sau mesaje Whatsapp; inițierea și desfășurarea raporturilor economice în sens larg.

4. Prin vizitarea site-ului și acceptarea prezentei Note de Informare și Politici de confidențialitate vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul informatic, atât manual cât și automat, în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

​5. Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Când dați click pe acele linkuri, terțe părți pot colecta sau transmite datele care vă privesc. Nu controlăm site-urile acestor terțe părți și nici nu suntem responsabili pentru politicile lor de prelucrare, confidențialitate și securitate. Când părăsiți site-ul nostru, vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

6. Fiecare persoană vizată, la opțiunea sa proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a beneficia de serviciul oferit de către noi. Refuzul furnizării anumitor date poate conduce la imposibilitatea accesării serviciului.

7. Serviciile noastre sunt adresate profesionistilor din domeniul de fitness, deci implicit, utilizatorilor peste 18 ani, astfel încât nu intenţionăm să colectăm și să prelucrăm prin intermediul site-ului nostru date ale persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

8. Pentru evitarea oricărui dubiu, plățile efectuate online sunt procesate direct de un intermediator de plăți autorizat, iar datele dvs. bancare nu sunt prelucrate în niciun fel de către noi.

Cine suntem?

9. Potrivit legislației, societatea noastră, este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dvs. personale. Mai jos găsiți și datele noastre de identificare:

Denumire: LIBERTATE PRIN FITNESS ONLINE SRL
Sediul: Strada Valea Barbusii, Nr. 32, Ap. Camera 1, Câmpulung, Județ Argeș
Cod unic de înregistrare: 48477374
Număr de înregistrare: J03/1569/2023
Telefon: 0749439633
Email: vlad@romanianfitnesshub.com

Cine sunteți dvs.?

10. Potrivit legislației, dvs., persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și dvs., persoana vizată.

Angajamentul nostru

11. Protecția informațiilor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016 mai sus descris, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

a. Legalitate, echitate și transparență - Prelucrăm datele dvs legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.

b. Controlul vă aparține - În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.

c. Integritatea datelor și limitarea scopului - Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

d. Securitate - Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

12. Ne asigurăm că datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate doar la cele necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această politică.

13. Încercăm să restrângem cât mai mult accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la minimul necesar: angajați, colaboratori și alte persoane care au nevoie să acceseze aceste date pentru a le prelucra și a duce la îndeplinire un serviciu. Partenerii și colaboratorii noștri sunt supuși unor obligații stricte de confidențialitate (fie statutare, fie legale).

14. Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea clienților noștri, încercând întotdeauna să implementăm cele mai optime soluții pentru protecția datelor.

15. Câteodată este posibil să vă cerem să confirmați exactitatea sau actualitatea datelor dvs. pentru a fi siguri că ele reflectă realitatea.

16. Acolo unde putem, încercăm pe cât posibil să anonimizăm/pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

Schimbări

17. Putem schimba această Notă de informare și Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentului document sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

Informațiile Dvs.

18. Când vă aflați într-o relație de orice fel cu noi, este posibil să ne dați informații incluzând:
a. Numele și prenume;
b. Adresa de e-mail;
c. Adresa de domiciliu;
d. Informații despre serviciile achiziționate;

Scopul prelucrării datelor

19. Prelucrăm datele în următoarele scopuri:

a. În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dvs. și noi (de exemplu, înscrierea dvs. drept participant la evenimentul ales, comunicarea prin e-mail sau telefon cu dvs. privind detaliile participării la acest eveniment);

b. Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;

c. În scop de marketing sau alte scopuri solicitate sau acceptate expres, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil;

d. Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;

e. Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

f. Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

g. Pentru a ne conforma legislației;

h. Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

i. Pentru întocmirea documentelor legale în scop justificativ financiar – contabil și împotriva spălării banilor;

Temeiul prelucrării datelor

20. Temeiul legal pentru prelucrare poate fi următorul:

a. V-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Rețineți că vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail lucian@romanianfitnesshub.com;

b. Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea contractului de prestări servicii încheiat cu noi;

c. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale;

d. Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele dvs. vitale sau ale altei persoane fizice;

e. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți.

Timpul de stocare a datelor

21. Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.

22. Datele personale pentru newsletter vor fi păstrate pe durata abonării la newsletter.

23. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice.

24. Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege, cum este cazul datelor dvs. personale conținute în documentele financiar-contabile sau în documentele anexate acestora, care se stochează pentru o perioadă de 5 ani, în conformitate cu prevederile articolului 371 din anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile emise de Ministerul Finanțelor Publice.

Partajarea informațiilor cu terții

25. Putem dezvălui datele dvs, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. Vă vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic.

26. De exemplu, am putea furniza datele dvs către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dvs. să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

27. De asemenea, am putea partaja datele dvs. către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

28. Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dvs.

29. Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dvs.

30. Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

31. Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dvs. explicit sau alt temei legal.

32. Terții către care dezvăluim datele dvs. personale le pot folosi doar în scopurile specific indicate de noi. Vom asigura întotdeauna că orice terțe părți către care dezvăluim informațiile dvs. personale sunt supuse obligațiilor de confidențialitate și de securitate în conformitate cu contractele semnate cu ei și cu legile aplicabile. Cu toate acestea, pentru evitarea oricărei îndoieli, acest lucru nu poate fi aplicabil atunci când dezvăluirea nu este decizia noastră.

33. Cu excepția situațiilor detaliate în mod expres mai sus, niciodată nu vom dezvălui, nu vom vinde sau nu vom închiria informațiile dvs. personale unei terțe părți fără a vă notifica și, dacă este cazul, fără a obține consimțământul dvs.

Care sunt drepturile dvs?

34. Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

a. Dreptul de retragere a consimțământului – art. 7 GDPR;

b. Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. - art. 13 și 14 GDPR;

c. Dreptul de acces asupra datelor - art. 15 GDPR;

d. Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete - art. 16 GDPR;

e. Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) - art. 17 GDPR;

f. Dreptul la restricționarea prelucrării - art. 18 GDPR;

g. Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 GDPR;

h. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor - art. 21 GDPR;

i. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri – art. 22 GDPR;

j. Dreptul de a vă adresa justiției;

k. Dreptul de a depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro).

35. Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic, dacă va fi cazul.

36. Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

37. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail vlad@romanianfitnesshub.com

38. Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

39. Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.