• 15-16 Iunie 2024
  • Crowne Plaza Hotel, București

Termeni & Condiții Romanian Fitness Hub

Website și termeni și condiții pentru servicii

Acest document stabilește termenii si condițiile dintre LIBERTATE PRIN FITNESS ONLINE SRL, în calitate de Organizator și Dvs., când achiziționați un bilet, vă înregistrați pentru orice eveniment sau conferință organizat de catre LIBERTATE PRIN FITNESS ONLINE SRL. Prin achizitionarea unul bilet, înregistrarea pentru un eveniment sau conferință sunteți de acord să se conformeze și respecte acești Termeni și condiții.

​Dacă aveți nelămuriri cu privire la conținutul Termenilor și condițiilor, obligațiile prevăzute în acest document, sau dacă aveți orice alte întrebări referitoare la serviciile oferite, vă rugăm să ni le comunicați pe adresa de e-mail vlad@romanianfitnesshub.com

Informații introductive

1. Prezentele Condiții de utilizare sunt încheiate între Dvs. și LIBERTATE PRIN FITNESS ONLINE SRL. Acestea reprezintă un acord legal și dă naștere unui contract opozabil Dvs.

2. Acest website este deținut de firma LIBERTATE PRIN FITNESS ONLINE SRL (denumită în continuare „noi/subsemnatul”), o societate cu răspundere limitată de drept privat, constituită în conformitate cu legislația românească și înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J03/1569/2023, având Codul Unic de Înregistrare 48477374. LIBERTATE PRIN FITNESS ONLINE SRL este, de asemenea, responsabilă în relația cu utilizatorii, fiind organizatorul Evenimentului(elor) promovate pe Website (denumit în continuare „Organizatorul”).

3. Prin vizitarea website-ului nostru www.romanianfitnesshub.com sau a oricărei pagini sau secțiuni a acestuia („Website”), precum și în momentul în care achiziționați sau încheiați contracte pentru oricare dintre serviciile noastre, confirmați în mod explicit că ați citit, ați înțeles și acceptați în totalitate toți termenii și condițiile stipulate în paragrafele următoare („T&C”, „Termeni și Condiții”). Prin urmare, odată ce ați accesat Website-ul și înainte de a utiliza oricare dintre Serviciile noastre, sunteți obligat să parcurgeți integral T&C, deoarece orice încălcare a acestora și orice consecințe ulterioare, indiferent de cuantumul prejudiciului suferit, cad în responsabilitatea exclusivă a dumneavoastră.

4. Oferim serviciile noastre sub condiția acceptării neechivoce a tuturor T&C din prezentul document. În caz contrar, în situația în care nu sunteți de acord, chiar și parțial, cu prevederile T&C, vă rugăm să nu mai utilizați Website-ul și să nu mai accesați serviciile noastre. Dacă, în această situație, nu părăsiți toate paginile Website-ului deschise în motorul dumneavoastră de căutare, nu întrerupeți accesul la Website sau continuați să achiziționați oricare dintre serviciile noastre, aceste acțiuni vor fi considerate ca fiind acordul dumneavoastră cu toate prevederile de mai jos.

5. Menționăm că T&C pot fi modificate periodic pentru a ține pasul cu schimbările relevante din domeniul serviciilor noastre, cu reglementările legale în vigoare, cu evenimente neprevăzute, modificări tehnice sau orice alt motiv similar. În aceste circumstanțe, Organizatorul își rezervă dreptul, fără a fi obligat, de a adapta T&C, Politica de Confidențialitate sau funcțiile Website-ului în consecință. Vă revine obligația de a vă asigura personal că sunteți la curent cu cea mai recentă versiune a T&C sau altor reglementări similare, în special în legătură cu interesele dumneavoastră directe, înainte de a revendica orice drepturi care fac obiectul acestor documente.

Obiectul T&C și Definiții

1. T&C reglementează atât Website-ul, cât și celelalte servicii oferite sub brandul Organizatorului, inclusiv orice eveniment organizat de subsemnată și/sau promovat pe Website (denumite, colectiv, „Serviciile”).

2. T&C stabilește condițiile, termenii și notificările în baza cărora se furnizează Serviciile, cuprinzând, dar fără a se limita la, utilizarea actuală a Website-ului.

Definiții

1. Evenimente de forță majoră înseamnă situațiile avute în vedere în art. 36;

2. Eveniment înseamnă Evenimentele organizate de Organizator, în format fizic și digital, la date prestabilite și pentru participarea la care sunt necesare Bilete.

3. Organizatorul Evenimentului - LIBERTATE PRIN FITNESS ONLINE SRL
4. Participant- persoanele care participă la un Eveniment.

5. Cumpărător - persoana care a achiziționat Biletul, identificată în funcție de datele completate în formularele furnizate pentru achiziționarea Biletelor. Pentru evitarea oricărui dubiu, Cumpărătorul poate fi diferit de Deținătorul Biletului.

6. Speaker - înseamnă persoana invitată să vorbească pe scenă, pentru publicul adunat la Eveniment.

7. Deținătorul Biletului înseamnă persoana care se află în posesia Biletului, inclusiv cumpărătorul.

8. Utilizatori - orice persoană care interacționează cu website-ul, cu oricare dintre paginile sau blocurile acestuia, precum și care achiziționează sau analizează informații în vederea achiziționării Serviciilor subscrisei.

Utilizarea Serviciilor

1. Toate Serviciile subscrisei vor fi considerate disponibile numai pentru persoane cu capacitate deplină de exercițiu, în conformitate cu normele legale și cu vârsta de cel puțin 18 ani.

2. La fiecare introducere a datelor de înregistrare, datelor de facturare și altor informații similare, sunteți obligat să furnizați și să mențineți informații reale, exacte, actualizate, complete și conforme cu legislația aplicabilă, pentru care vă asumați responsabilitatea.

3. Organizatorul nu tolerează nicio formă de agresiune sau hărțuire îndreptată împotriva participanților la Eveniment și pretinde un comportament civilizat, profesional și adecvat de la toți participanții. În caz contrar, Participanții pot fi sancționați sau excluși de la Eveniment, fără a fi îndreptățiți la vreo rambursare din partea Organizatorului.

Obligații și acorduri

1. Prin fiecare accesare sau utilizare a Website-ului sau a oricăruia dintre Servicii, vă exprimați în mod explicit acordul cu următoarele condiții:

a. Respectarea tuturor T&C;

b. Respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile la fiecare accesare a Website-ului și/sau utilizare a Serviciilor în orice mod;

c. Abținerea de la a pretinde în mod fals că sunteți o altă persoană fizică sau juridică, precum și de la declararea falsă sau denaturarea afilierii dumneavoastră cu orice persoană fizică sau juridică;

d. Evitarea încărcării sau distribuirii de fișiere care pot conține viruși, fișiere corupte sau orice alt software similar, programe sau fișiere care ar putea interacționa negativ cu Serviciile sau Website-ul; de asemenea, să nu întreprindeți nicio acțiune care ar putea genera o sarcină sau o încărcare nerezonabil de mare pe Website;

e. Abținerea de la colectarea și utilizarea informațiilor obținute în legătură cu Organizatorul în scopuri de promovare sau alte scopuri nesolicitate;

f. Evitarea utilizării ilegale a Serviciilor, Website-ului sau a oricăror informații obținute în legătură cu Organizatorul;

g. Abținerea de la trimiterea de emailuri de tip „spam”, distribuirea în masă a emailurilor sau trimiterea de reclame nesolicitate bazate pe informațiile obținute din Website sau din Serviciile noastre;

h. Nepromovarea sau trimiterea de informații legate de Serviciile noastre care ar putea încălca drepturile terțelor părți, inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, brevete, mărci, secrete comerciale, drepturi de proprietate, drepturi de publicitate și politici de confidențialitate – în astfel de situații, veți suporta integral răspunderea personală și exclusivă pentru orice daune cauzate în consecință;

i. Abținerea de la copierea, modificarea sau realizarea de lucrări derivate și de la încercarea de a descoperi codul sursă al oricărei aplicații software utilizate în legătură cu Website-ul sau cu oricare dintre Servicii.

2. Nu putem furniza nicio asigurare cu privire la funcționarea Website-ului sau a oricăreia dintre caracteristicile acestuia. Organizatorul nu poate răspunde pentru nicio situație în care nu este susținută, afișată sau furnizată vreo funcționalitate disponibilă pe Website, ân special dacă se produce un prejudiciu din acțiunea unei terțe părți.
Utilizarea Website-ului pentru scopuri necomerciale

1. Utilizarea Website-ului este destinată exclusiv uzului dvs. personal și necomercial și nu puteți copia, distribui, transmite, afișa, crea, reproduce, publica, licenția, vinde, elabora lucrări sau materiale derivate din orice informație, software, produse sau servicii obținute prin intermediul Website-ului sau al Serviciilor.

Bilete și rezervări

1. Biletele comandate pot fi plătite online cu ajutorul unui card de credit sau de debit valid sau prin transfer bancar în contul indicat de Organizator. Comanda, implicit biletul/biletele, poate fi considerată validă în limita locurilor disponibile, numai după ce plata integrală a fost efectuată și recepționată. După confirmarea plății comanda va fi procesată, iar biletele vor fi trimise prin email sau se va confirma prin e-mail înscrierea la eveniment pe baza numelui și prenumelui comunicate în prealabil. Comenzile clienților care nu fac dovada plății sau care nu conțin coordonatele complete și corecte de emitere și livrare vor fi anulate.

2. Dacă, în orice moment, nu sunteți de acord cu T&C, chiar și parțial, vă rugăm să evitați utilizarea și accesarea Serviciilor. Faptul că nu respectați această prevedere înseamnă acceptarea, din partea dumneavoastră, a termenilor cuprinși aici. Prin achiziționarea unui Bilet sau înscrierea la un eveniment, vă exprimați consimțământul deplin pentru respectarea T&C și a tuturor celorlalte reguli și reglementări suplimentare aplicabile evenimentului respectiv.
3. Ne rezervăm dreptul de a modifica T&C și Politica de Confidențialitate, inclusiv, dar fără a ne limita la prețurile biletelor și taxelor asociate utilizării Website-ului, în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă. Orice astfel de modificări ale T&C vor fi publicate pe Website.

4. Dacă doriți să achiziționați sau ați achiziționat deja Bilete, vă asumați explicit următoarele condiții adiționale:
a. Toate comenzile sunt supuse disponibilității și acceptării din partea Organizatorului. În măsura în care condițiile de eligibilitate nu sunt îndeplinite, comenzile pot fi respinse de către Organizator.

b. Prin plasarea comenzilor de Bilete, Cumpărătorul sau Deținătorul Biletului consimt explicit să respecte T&C și Politica de Confidențialitate.

c. Prețurile Biletelor, promoțiile și reducerile pot fi modificate în timpul perioadelor de vânzare și pot varia de la un Eveniment la altul, conform opțiunii exclusive a Organizatorului. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua astfel de modificări în funcție de strategia sa de marketing sau dezvoltare a afacerii, precum și de schimbările intervenite în legislația aplicabilă. Aceste modificări nu dau dreptul la nicio rambursare totală sau parțială pentru biletele achiziționate la un preț diferit.

d. Nu se acordă rambursări și nu se acceptă reclamații referitoare la modificările în prețul Biletelor, inclusiv, dar fără a se limita la prețuri promoționale, reduceri sau orice oferte speciale.

e. Nu este permis accesul Participanților cu vârstă sub 18 ani.

5. Orice încălcare a prevederilor cuprinse în T&C și în orice alte notificări de natură similară poate atrage invaliditatea achiziției realizate și, drept urmare, dă Organizatorului dreptul de a refuza accesul dvs. la Evenimentul respectiv.

6. Biletele achiziționate pot fi transferate către orice altă persoană care are calitatea de antrenor personal, cu condiția de a notifica în scris Organizatorul prin email la adresa vlad@romanianfitnesshub.com cu privire la modificarea numelui Participantului, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data evenimentului, în caz contrar vă asumați în mod neechivoc faptul că Organizatorul își va rezerva dreptul de a refuza intrarea la respectivul Eveniment oricărui Deținător al Biletului care prezintă Bilete achiziționate în acest fel.

7. După efectuarea autentificării fizice la Eveniment, nu mai aveți posibilitatea de a transfera biletele.

8. Subscrisa poate anula orice Bilet pentru care se descoperă lipsa autenticității sau există o suspiciune rezonabilă că a fost achiziționat de la un intermediar de bilete neautorizat sau că a fost tranzacționat pe o piață de bilete paralelă.

9. Biletele sunt livrate în format electronic la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător sau Cumpărătorului i se confirmă în scris înscrierea la eveniment. În cazul în care Cumpărătorul cumpără mai multe Bilete online, biletele electronice nu vor fi expediate până când Cumpărătorul nu furnizează toate datele solicitate pentru fiecare beneficiar al Biletelor. Formularul online poate include câmpuri suplimentare pentru introducerea acestor date. Dacă această funcționalitate nu este disponibilă, datele despre beneficiarii Biletelor trebuie transmise la adresa noastră de e-mail vlad@romanianfitnesshub.com

Condiții și acorduri speciale cu privire la accesul și înscrierea la un Eveniment

1. Organizatorul poate fotografia și filma în timpul evenimentelor înregistrate și transmise online, poate utiliza pozele și imaginile efectuate în scop de promovare în baza interesului său legitim. Aveți dreptul la opoziție, pe care îl puteți exercita în scris la adresa vlad@romanianfitnesshub.com Organizatorul va putea folosi imaginile în continuare, luând măsurile tehnice necesare pentru anonimizarea identității dvs. Materialele pot fi utilizate în scopuri comerciale pe site-ul web, pe platformele de socializare și pe alte canale, fără obligația de a plăti nicio sumă de bani.
Modalități de plată a biletelor

1. Pentru cumpărarea de bilete, Organizatorul acceptă plățile prin intermediul cardurilor bancare. Aceste plăți sunt procesate de catre www.stripe.com, partenerul în procesarea acestor plăți. Comunicarea cu procesatorul se face prin intermediul unei conexiuni securizate SSL, datele transmise fiind criptate. Toate informațiile dvs. financiare vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăți. Organizatorul nu stochează, primește sau procesează în niciun fel detaliile tranzacțiilor bancare.

2. Dacă serviciul de plată online devine din orice motive indisponibil, pentru cumpărarea de bilete Organizatorul poate să trimită la adresa de e-mail sau prin SMS sau Whatsapp la numărul de telefon comunicate în prealabil un link de plată sau să indice contul bancar în care trebuie făcută plata și să solicite o dovadă a plății.

Rambursări și modificări. Anulare sau reprogramare Eveniment.

1. În cazul în care un Eveniment trebuie anulat sau amânat din motive legitime, Organizatorul va informa corespunzător părțile interesate printr-un anunț publicat pe Website, cât mai curând posibil. Prin urmare, o notificare oficială va fi publicată în acest sens în media, prin canalele media selectate exclusiv de Organizator sau pe Website sau pe adresa de e-mail a fiecărui Participant sau Cumpărător.

2. Organizatorul are dreptul de a amâna, modifica, anula, întrerupe sau opri un eveniment din cauza unei situații negative justificate cum ar fi condiții meteo, situații periculoase, epidemie, pandemie, probleme neprevăzute cu amplasamentul, dacă un speaker nu poate participa și onora invitația la Eveniment sau în orice alte situații care nu intră sub controlul rezonabil al subscrisei. Organizatorul va anunța participanții cu privire la datele noului eveniment, care va fi organizat în termen de 1 an de la evenimentul inițial, dacă acest lucru este posibil, în limite rezonabile, sau în alt fel, cât mai curând posibil.

3. Forță majoră. Răspunderea Organizatorului nu este atrasă în niciun fel pentru nicio situație de neîndeplinire, anulare, eroare, întrerupere sau întârziere în îndeplinirea obligațiilor care îi revin, în funcționarea Website-ului, în furnizarea Serviciilor (sau a oricărei părți a acestora) sau pentru orice inexactitate, lipsă de fiabilitate sau adecvare a conținutului Website-ului, dacă acest fapt se datorează, în întregime sau parțial, fie în mod direct, fie indirect, unui eveniment sau caz de neîndeplinire care nu intră sub controlul rezonabil al Organizatorului, inclusiv, dar fără a se limita la:

a. orice dezastre naturale, cum ar fi cutremure, inundații, pană de curent, accident inevitabil, trăsnet, alunecări de teren, fenomene naturale, pandemii sau epidemii răspândite pe areal mare, incendiu, precum și orice altă calamitate similară;

b. război (indiferent dacă declarat sau iminent) sau acte de terorism, amenințări teroriste, răscoale, greve sau grevă patronală;

c. decizii judecătorești, legi, acte, dispoziții, directive, politici, restricții, reglementări, statute, interdicții sau măsuri de orice fel emise de orice instanță de judecată, autorități guvernamentale, parlamentare și/sau de reglementare impuse sau care urmează a fi impuse ulterior;

d. cădere de tensiune, acte sau omisiuni din partea oricărui operator de rețele de telecomunicații sau situații în care liniile de comunicații (din România sau din străinătate) nu pot fi folosite și

e. acte sau omisiuni ale oricăror furnizori terți de servicii sau terți de care Organizatorul nu este responsabil.

4. De asemenea, cazul fortuit exonerează de răspundere Organizatorul, cum ar fi ipoteza evenimentelor neprevăzute sau orice altă împrejurare similară ce se referă la o cauză externă ce ar putea face îndeplinirea obligațiilor nepractică sau imposibilă.

5. În cazul în care un Eveniment ar fi anulat în condițiile descrise mai sus, Organizatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura reorganizarea unui Eveniment similar în următorul an calendaristic de la încetarea cauzei care a condus la anularea evenimentului, dacă acest lucru este posibil, în mod rezonabil, sau în alt fel, cât mai curând posibil.

6. Fiind în ipoteza unei neexecutări lipsită de orice culpă, Organizatorul nu va rambursa costul biletelor. Termenii și condițiile pentru reportarea Biletelor Dvs., pentru politica de rambursare și pentru accesarea altor potențiale remedii vor fi anunțate prin notificări ulterioare, publicate pe Website și/sau platformele sociale și/sau trimise prin e-mail, care vor fi interpretate împreună cu aceste T&C și vor fi respectate cu strictețe.

7. Relocarea Evenimentului într-un spațiu din aceeași localitate nu constituie un motiv pentru rambursarea biletelor.

8. Costul biletelor se rambursează în cazul anulării definitive a evenimentului pentru care au fost achiziționate, din cauze care nu constituie forță majoră sau caz fortuit. În celelalte cazuri, Deținătorul biletului are dreptul să participe la reprogramarea Evenimentului în baza biletului deja achiziționat și emis în prealabil, dar fără să beneficieze de returnarea contravalorii acestuia.

9. Banii se returnează pe bază de cerere scrisă trimisă la adresa de e-mail vlad@romanianfitnesshub.com, prin transfer bancar în contul din care a fost făcută plata sau în alt cont indicat în cerere, în termen de cel mult 14 zile de la data primirii cererii.

10. Fluctuațiile în prețul bilelelor achiziționate nu poate constitui motiv pentru rambursare.

11. Pretul biletelor va fi rambursat doar in caz de anulare a evenimentului.

Limitarea răspunderii

1. Este acceptat de către părți că, deși prezentările speakerilor în cadrul unui Eveniment se bazează pe recomandările Organizatorului cu privire la calitățile general cunoscute ale acestora, Organizatorul nu poate influența exactitatea sau caracterul adecvat al informațiilor comunicate în cadrul Evenimentului de către oricare speaker. Aceștia își exprimă, indiferent de subiect, propriile opinii și convingeri personale.

2. Ați luat la cunoștință și acceptați fără rezerve faptul că Organizatorul nu va fi responsabil pentru nicio informație sau consultanță diseminată în timpul Evenimentelor sau în legătură cu materialele noastre informative sau ale partenerilor sau speakerilor. Mai mult decât atât, aceeași confirmare se aplică în mod expres în cazul în care vă bazați în orice decizii financiare pe idei pe care pretindeți că le-ați auzit sau care au rezultat din alte idei sau propuneri prezentate în timpul Evenimentelor Organizatorului de un speaker sau de oricare altă persoană.

Orice informații răspândite în aceste ocazii vor fi considerate doar informative și vor reflecta spațiul destinat schimbului de idei, fără a obliga pe cineva să acționeze într-un anumit mod și subliniază importanța liberului arbitru al fiecărei persoane.

3. Organizatorul poate adăuga, retrage sau înlocui orice speaker sau diverse programe/servicii/funcții promovate, fără notificare prealabilă. Organizatorul vă va informa în scris cu privire la schimbările semnificative realizate în acest sens, fără a se naște dreptul la rambursarea costurilor, cheltuielilor, pierderilor ori prejudiciilor ce ar putea să apară sau să fie suferite de dumneavoastră ca urmare a măsurilor aplicate în consecință, cum ar fi modificarea sau schimbarea Serviciilor.

4. Vă rugăm să rețineți că în timp ce speakerii și subiectele sunt confirmate în momentul publicării, circumstanțe independente de voința Organizatorului ar putea necesita substituții, modificări sau anulări ale speakerilor și / sau ale subiectelor. Ca atare, Cumpărătorul sau Deținătorul Biletului înțelege și acceptă posibilitatea schimbării / modificării speakerilor și / sau a temelor promovate. Orice substituții sau modificări vor fi actualizate pe pagina noastră de web cât mai curând posibil.

5. Organizatorul nu este răspunzător pentru nicio acțiune/inacțiune a partenerilor prezenți la Eveniment, iar aceștia din urmă sunt singuri răspunzători pentru informațiile și produsele pe care le prezintă sau comercializează pe perioada Evenimentului.

6. Organizatorul nu este responsabil pentru nicio întârziere și/sau neprimire a informațiilor actualizate de partea dumneavoastră și nici pentru problemele legate de furnizarea Serviciilor noastre, în situația în care acestea rezultă din faptul că nu ați furnizat o adresă de email validă sau date de contact corecte și actualizate.

7. Costurile, cheltuielile, pierderile, prejudiciile sau răspunderea care ar putea să apară sau să fie suferită de către Cumpărător, Deținătorul Biletului sau oricare altă parte ca urmare a măsurilor adoptate conform prevederilor prezentului articol, inclusiv în cazul anulării sau amânării unui Eveniment, vor fi asumate în mod integral de către aceștia, fără a beneficia de un drept la despăgubire din partea Organizatorului. Pentru claritate, exemplificăm ipoteze în care sunt aplicabile prevederile acestui articol:

a. înțelegerea eronată a oricărei persoane în sensul că Website-ul, informațiile sau materialele furnizate prin acesta vor îndeplini așteptările subiective ale acesteia;

b. utilizarea abuzivă a materialelor publicate pe Website de către agențiile de marketing, ce pot conduce la încălcarea drepturilor unor terțe părți.

8. Cumpărătorul și / sau Deținătorul Biletului înțelege și acceptă că orice achiziție, decizie de afaceri, decizie financiară, juridică, personală sau medicală luată pe baza unui sfat primit prin intermediul Website-ului sau ca urmare a participării dvs. la un eveniment nu este influențată de nicio relație sau tranzacție anterioară cu Organizatorul sau cu oricare dintre directorii, administratorii, salariații, consultanții sau reprezentanții acestuia.

9. În cazul încheierii unei relații contractuale cu orice speaker(i) și/sau cu orice reprezentant(ți) ai Organizatorului în urma unui eveniment, riscul este asumat integral de decident și acesta confirmă că Organizatorul nu poartă nici responsabilitatea, nici răspunderea pentru vreun contract sau relație ce ar putea fi încheiată între el și respectivul speaker(i) și/sau reprezentantul(ți) ai Organizatorului.

10. Organizatorul nu deține controlul asupra infrastructurii tehnice care asigură serviciul de procesare a plăților cu cardul. Cu toate acestea, deși serviciile de plată sunt oferite și gestionate în totalitate și independent de furnizori externi, Organizatorul va lua toate măsurile rezonabile pentru a limita pe cât posibil riscul apariției unor erori și/sau fraude.

11. Deși depunem eforturi pentru a asigura buna funcționare a site-ului și a serverelor, pot exista întreruperi și erori. Totodată, fiind vorba de mediul online, utilizarea site-ului presupune riscuri (viruși, alte elemente sau acțiuni care pot provoca daune specifice internetului și tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securității informațiilor), iar informațiile furnizate prin intermediul site-ului pot conține erori și își pot pierde valabilitatea. Prin urmare, costurile referitoare la asistență tehnică și repararea eventualelor daune vor fi suportate de utilizator, iar nu de Organizator. Daunele directe sau indirecte derivate din utilizarea, incapacitatea sau limitarea accesului la site vor fi suportate de cel care utilizează site-ul.

12. Utilizatorul site-ului de internet înțelege și acceptă posibilitatea întreruperilor privind accesul la Website sau termenii de utilizare ale unor site-uri externe. Nu putem influența conţinutul şi nici condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitate a acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, ne declinăm în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

a. încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
b. sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
c. nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
d. nu oferă o securitate adecvată;
e. conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv;
f. sunt licenţioase sau calomnioase.

13. De asemenea, nu autorizăm conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Accesarea unui link pe astfel de site-uri sau pe acest site, se face pe propriul dvs. risc.

14. Dispozițiile din prezenta secțiune nu sunt menite să excludă răspunderea pe care nu o putem exclude în temeiul legislației aplicabile.

Proprietate intelectuală

1. Toate drepturile legate de mărci comerciale, drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asociate acestui site web sau oricărui eveniment, indiferent de necesitatea unei înregistrări oficiale prealabile sau nu, inclusiv, dar fără a se limita la text, software, cod, scripturi, pagini web, muzică, sunet, fotografii, video, grafică, interfață grafică pentru utilizatori, formulare, grafice sau orice alt suport, conținut sau material (colectiv denumite "Conținut") (cu rezerva drepturilor vorbitorilor sau prezentatorilor sau create în urma evenimentului) reprezintă proprietatea Organizatorului sau, după caz, a altor furnizori terți de conținut, iar utilizarea acestui suport, conținut sau material este interzisă.

2. Conținutul poate fi salvat, descărcat sau tipărit numai pentru uzul personal al utilizatorului exclusiv pentru participarea la Evenimente și accesul la serviciile Organizatorului. Este interzisă utilizarea informațiilor în orice alt scop. Accesul la materialele afișate pe site este permis în doar pentru uz necomercial, cu condiția respectării tuturor drepturilor de autor și altor notificări privind drepturile de proprietate incluse în respectivele materiale.

3. Este interzisă vânzarea de copii, reproducerea, distribuirea, modificarea, afișarea, transmiterea, reutilizarea, republicarea sau utilizarea altfel a conținutului în scopuri publice sau comerciale. Este strict interzisă reproducerea, încorporarea sau transmiterea, parțială sau integrală, a conținutului în orice formă (tipărită, electronică sau în orice alt format).

4. Organizatorul își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală, chiar dacă acestea nu sunt explicit menționate pe site, la evenimente sau prin conținutul și materialele furnizate în orice alt mod.

Newsletter și comunicări comerciale

1. În cazul în care vă abonați, sunteți de acord să primiți newsletterul, cuprinzând informații de la lideri în domeniu, experți în fitness, antreprenori, precum și oferte actualizate de la toate Evenimentele Organizatorului.

2. Prin înscrierea la Newsletter vă manifestați acordul asupra înscrierii în baza noastră de date.

3. Dacă v-ați abonat, vă vom trimite prin SMS sau e-mail informari cu privire la evenimente, oferte promoționale pentru alte evenimente organizate sau care ar putea să vă intereseze. Scopul acestor mesaje este de fidelizare a Utilizatorilor. Daca nu doriți să mai primiți aceste informari, puteți selecta opțiunea unsubscribe sau vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail vlad@romanianfitnesshub.com
Reguli generale de colectare a datelor Dvs. cu caracter personal

1. Toate datele cu caracter personal colectate de LIBERTATE PRIN FITNESS ONLINE SRL pe perioada de accesare a Website-ului și/sau de utilizare a Serviciilor respectă în întregime clauzele Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679 („Regulamentul GDPR”, drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:
a. Dreptul de retragere a consimțământului – art. 7 GDPR;

b. Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. - art. 13 și 14 GDPR;

c. Dreptul de acces asupra datelor - art. 15 GDPR;

d. Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete - art. 16 GDPR;

e. Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) - art. 17 GDPR;

f. Dreptul la restricționarea prelucrării - art. 18 GDPR;

g. Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 GDPR;

h. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor - art. 21 GDPR;

i. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri – art. 22 GDPR;

j. Dreptul de a vă adresa justiției;

k. Dreptul de a depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro).
Vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate de pe site https://romanianfitnesshub.com/politica-confidentialitate.

1. Pentru mai multe informații cu privire la datele Dvs. cu caracter personal prelucrate, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate sau să ne contactați la adresa: vlad@romanianfitnesshub.com
Lege Aplicabilă

1. Prin accesarea acestui Website și/sau prin utilizarea Website-ului și a oricăror Servicii, ați luat la cunoștință și ați convenit ca legislația din România să guverneze accesul și ca prezentele T&C, împreună cu Politica de confidențialitate, să fie interpretate și guvernate de legislația din România.

2. În eventualitatea oricărei dispute, controverse sau pretenții apărute din sau în legătură cu T&C din prezentul document, inclusiv Politica de confidențialitate și orice întrebări în legătură cu existența, valabilitatea, încălcarea sau încetarea acestora, părțile se obligă să încerce soluționarea pe cale amiabilă, cu posibilitatea apelării la un mediator.
Feedback și comentarii

1. Încurajăm orice comentarii, feedback și critici constructive, însă vă obligați să nu dați, în mod direct ori indirect, recenzii ori feedback offline/online negativ(e) false, defăimătoare, distorsionate, incomplete, și/sau care, potrivit modului în care au fost prezentate, pot induce în eroare alți consumatori cu privire la existența, calitatea, promtitudinea serviciilor prestate sau alte caracteristici ale acestora ori nereale din acest motiv, sub sancțiunea reparării prejudiciului provocat Organizatorului.

Contact
1. Email: vlad@romanianfitnesshub.com
2. Telefon: 0749439633
3. LIBERTATE PRIN FITNESS ONLINE SRL| CUI 48477374 | J03/1569/2023
4. Sediu social în strada Valea Barbusii, Nr. 32 C, camera 1, Câmpulung, Județ Argeș

Declarație de asumare a răspunderii

● Am cel puțin 18 ani împliniți și am din toate punctele de vedere capacitatea legală de a semna prezenta declarație.

​● Nu mă aflu într-o stare medicală sau fizică care ar putea afecta siguranța mea în această activitate la momentul declarației, iar dacă starea mea se va schimba până la momentul participării la festival, mă oblig să mă abțin de la a participa la acele activități care mi-ar putea pune sănătatea în pericol și dacă sesizez orice schimbare, să anunț personalul festivalului și să cer ajutor sau asistență. În caz contrar, îmi voi asuma și voi suporta toate costurile în legătură cu riscurile care ar putea fi produse, direct sau indirect, de o astfel de stare.

​● Organizatorul Festivalului nu va fi ținut răspunzător față de mine pentru vătămări sau prejudicii suferite ca urmare a propriilor acțiuni sau a acțiunilor terților, în cursul sau ulterior activităților sportive.

​● Sunt exclusiv responsabil pentru bunurile mele personale, este responsabilitatea mea să țin bunurile personale sub supraveghere sau să le depozitez într-un loc sigur.

​● Participarea mea este pur benevolă și aleg să particip în ciuda riscurilor.

​● Organizatorul Festivalului nu asigură și nu garantează pregătirea, calificarea ori cunoștințele tehnice, medicale sau de altă natură ale antrenorilor parteneri, întrucât aceștia dețin diplome de calificare profesională. Astfel, nu va putea fi ținut răspunzător pentru niciun prejudiciu provocat direct, indirect, din culpă exclusivă sau comună a antrenorilor parteneri, aceștia fiind prestatori independenți.

​● Organizatorul Festivalului nu va fi ținut răspunzător pentru nicio vătămare suferită de mine în cursul, înainte sau după activitățile sportive susținute și derivate din starea mea de sănătate precară, indiferent dacă am cunoscut-o sau nu, din lipsa adaptării capacității mele fizice la efort, de nerespectarea regulilor de utilizare a echipamentelor sportive ori din orice altă cauză independentă de activitatea / implicarea Organizatorului Festivalului.

​● Accept riscul rezultat din utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor sportive, nerespectarea instrucțiunilor antrenorilor sau nesolicitarea de informații sau asistență.

​● Accept riscul producerii unui prejudiciu în urma activității mele din cadrul Festivalului.

​● Mă oblig să aduc la cunoștința Organizatorului Festivalului orice situație cu risc potențial de accidentare înainte și/sau în cursul activităților sportive.

​● Sunt apt din punct de vedere fizic să desfășor exerciții fizice de intensitate scăzută, moderată sau ridicată, în funcție de clasa pe care am selectat-o sau de concursul la care m-am înscris.

​Declar că sunt de acord cu următoarele afirmații/obligații:

​● Asumarea riscurilor de accidentare ca urmare a efectuării activității / exercițiilor.

​● Evaluarea stării mele de sănătate și pentru abținerea de la efort sau anumite exerciții dacă starea medicală nu îmi permite efectuarea lor în siguranță.

​● Utilizarea echipamentelor și desfășurarea activității sportive (individual sau cu antrenor), în conformitate cu starea mea de sănătate și regulile de utilizare a aparaturii existente în spațiile Festivalului.

​Sunt responsabil pentru:

​● Pentru a preveni orice vătămare corporală sau prejudiciu, Organizatorul Festivalului a recomandat consultarea unui medic înainte de a începe un program de antrenament fizic sau de angajarea în activități fizice solicitante.

​● Sunt pe deplin răspunzător pentru verificarea stării mele medicale și fizice.

​● Desfășurarea activității fizice, cu sau fără antrenor, nu beneficiază de supraveghere medicală nici înainte, nici în timpul activității, nici ulterior finalizării acesteia ori părăsirii Festivalului.

​● Aptitudinea mea fizică nu va fi testată în prealabil.

​● Nu va exista personal medical calificat în cadrul Festivalului.
Eu, cel ce mă înregistrez în calitate de participant la clasele de fitness gratuite și/sau la concursul sportiv organizate sau găzduite în cadrul Romanian Fitness Festival, Group Class & Fitness Expo de către LIBERTATE PRIN FITNESS ONLINE SRL (denumită în continuare „noi/subsemnatul”), o societate cu răspundere limitată de drept privat, constituită în conformitate cu legislația românească și înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J03/1569/2023, având Codul Unic de Înregistrare 48477374 ( în continuare „Organizatorul Festivalului”), declar că am fost informat cu privire la faptul că: